Vi kan tilby:

- Daglig renhold (kontor/butikk/trykkeri osv.):
Dette innebærer gulvvask, søppeltømming, støvtørk etc... og eller annet som blir beskrevet i arbeidsavtalen

- Vindus puss

- Oppskuring og boning

- Tepperens

- Byggrengjøring

- Polering av gulv

- Hovedrengjøring

- Flyttevask

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale